ZWROTY I REKLAMACJE

 

posłanie dla psa- dog bed
ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” mogą Państwo zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu.

Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

REKLAMACJE

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania mogą Państwo dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@mnomo.pl (formularz zwrotów i reklamacji) lub pisemnie na adres: ul. Zamiejska 31/33, 80-036 Gdańsk.

W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Zamiejska 31/33, 80-036 Gdańsk. Ustosunkujemy się do Państwa żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt hello@mnomo.pl

posłanie dla psa- dog bed
ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” mogą Państwo zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu.

Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

REKLAMACJE

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania mogą Państwo dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@mnomo.pl (formularz zwrotów i reklamacji) lub pisemnie na adres: ul. Zamiejska 31/33, 80-036 Gdańsk.

W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Zamiejska 31/33, 80-036 Gdańsk. Ustosunkujemy się do Państwa żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt hello@mnomo.pl